Opzeggen

Het verenigingsjaar van HTC loopt van 1 juli tot 30 juni en wordt automatisch verlengd indien u niet vóór 1 mei heeft opgezegd. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per mail vóór 1 mei door HTC ontvangen te zijn en zal per mail worden bevestigd. Ontvangt u géén bevestiging neem dan contact op met de ledenadministratie. Heeft u geen email adres dan zal u per post een bevestiging ontvangen.

Indien u wilt stoppen met competitie spelen, kunt u dit twee maal per jaar aangeven. Opzeggen van de competitie dient schriftelijk of per mail vóór 1 juni of 1 december door HTC ontvangen te zijn en zal per mail worden bevestigd. Indient u niet vóór de aangegeven datum bent afgemeld wordt u ingedeeld en zult u de daarbij behorende competitiekosten moeten betalen. Het afmelden van een jeugdspeler kan via ws-jeugd@htc-hoofddorp.nl; het afmelden van senioren kan via ws-senioren@htc-hoofddorp.nl.